Společnost QQT, spol. s.r.o.

Poslání naší organizace

Podporujeme optimalizaci a efektivnost procesů ve veřejných službách

Kontaktní údaje společnosti

Duchcovská 361/11
169 00 Praha 6
IČ: 29058295
DIČ: CZ29058295

Jednatel společnosti:

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA
Tel.: 603 454 450
E-mail: ctvrtnik@qqt.cz

 

Hlavní oblasti působnosti

Optimalizace financování veřejných služeb v souladu s veřejnou podporou, zejména s dopadem do oblasti sociální integrace

  • V souvislosti s přípravou a faktickým přechodem financování dle §101a Zákona o sociálních službách jsme úspěšně napomohli nastavit systém kvalitativní a kvantitativní podpory v soulady s principy veřejné podpory již v několika krajích ČR. Tento systém nadále rozvíjíme.

Více informací

Zvyšování kvality sociálních služeb a definování potřeb osob v nepříznivé situaci

  • Rozpracováváme a definujeme obsah sociální služby na základě zjišťování a vyhodnocování potřeb osob v nepříznivé situaci. K tomuto ideovému pojetí již od roku 2011 rozpracováváme obsahové a formální vymezení oblastí potřeb, které jsme nazvali Regionální karty sociálních služeb.

Více informací

Systémové působení v Evropském sociálním fondu

  • Naší snahou předávat naše zkušenosti a znalosti pro optimální nastavení zejména dopadů podpory, tj. zajišťovat obsahové vymezení podpory, metodickou supervizi, spolupráci na vývoji metodik pro čerpání a monitoring, komunikaci v odborných záležitostech, včetně administrace a kontroly monitorovacích zpráv, nebo provádění kontrol.

Více informací

Nabízíme spolupráci a podporu

  • Nabízíme naše znalosti a námi vytvořené postupy jak zadavatelům sociálních služeb, tak i jejich poskytovatelům.

Více informací