Koncept Regionálních karet sociálních služeb je založen na přesném definování oblastí potřeb pro jednotlivé druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Práce navazovali na naše expertní práce z dřívějšího období. V současné době jsou Regionální karty sociálních služeb rozvíjeny zejména v krajích Karlovarském, Pardubickém, Libereckém a Jihomoravském. Aktuální podoba Regionálních karet sociálních služeb je zde.